Baner


Archeolog Dominik Kucza Nadzory budowlane Rydzyna Leszno


Stronę monitoruje stat24


Kalendarium działalności ZHP na terenie gminy Rydzyna.

Autor tekstu: Wojciech Jędrzejczak

(tekst opublikowano za wiedzą i zgodą autora.)

Państwo, Druhny i Druhowie pragnę przedstawić wam przeszło 80 letnią historię działań ZHP na terenie gminy Rydzyna. Myślę, że nie był to czas stracony, a dzięki wspaniałej pracy wielu pokoleń instruktorskich spora rzesza dzieci mogła przeżywać cudowne chwile na biwakach, rajdach, obozach, a także realizować swoje pragnienia w trakcie całorocznej pracy harcerskiej i zuchowej. Zamierzeniem tego zbioru jest ukazanie w chronologiczny sposób wieloletnich działań naszego ruchu na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice Rydzyny. Jestem świadom faktu, iż w tym opracowaniu mogły się znaleźć pewne nieścisłości wynikłe z braku pełnej dokumentacji lub sprzecznych informacji dotyczących tego samego wydarzenia i niemożności ich sprawdzenia. W trakcie ich zbierania i segregowania korzystałem z zbiorów: Archiwum Państwowego w Lesznie, Archiwum Hufca ZHP w Lesznie oraz kronik szkół w Rydzynie, Dąbczu i Tworzanicach. Wykorzystałem także relacje dh Mariana Juszczaka, dh Edwarda Matyji, dh Tadeusza Oszmiana i dh Zbigniewa Długiego, za co im serdecznie dziękuję. Jednocześnie proszę wszystkie osoby, które posiadają dodatkowe informacje lub mają jakieś pamiątki dotyczące opisywanego tematu o kontakt w celu uściślenia faktów.


Zlot harcerzy w Rydzynie - Instruktorzy 1929r.

Zdjęcie przedstawiające instruktorów z kursu zorganizowanego w 1929 r. (zbiory: Wojciech Jędrzejczak)

1929 r.

Na terenie Rydzyny został zorganizowany Kurs Instruktorski. Prowadzili go między innymi dh Oskar Żawrocki i dh Tadeusz Maresz.

1933 r.

W Dąbczu zaczęła działać 10 DH, którą prowadził dh Bronisław Romański z 2 DH działającej przy Seminarium Nauczycielskim Męskim w Lesznie.

26 grudnia 1933 r.

Przedstawiono "Jasełka Harcerskie" a dochód przeznaczono na cele harcerskie.

2 maja 1936 r.

W lesie pod Dąbczem urządzono ognisko z okazji obchodów 3 Maja.

Rok szkolny 1935/36.

Przy Publicznej Szkole Powszechnej w Dąbczu działała 18 Drużyna Harcerska, którą prowadzili od 1935 r. chłopcy z Gimnazjum Rydzyńskiego im A. Sułkowskiego a opiekunem był p. Początek (należy do niej 43 chłopców). Istniała także w tym okresie Gromada Zuchowa (26 osób) a zbiórki odbywały się jeden raz w tygodniu.

10 listopad 1936 r.

Na polanie w lesie urządzono ognisko z okazji obchodów Święta Niepodległości.

6 grudnia 1936 r.

W Domu Oświatowym w Rydzynie urządzono Mikołaja dla harcerzy i zuchów.

14 luty 1937 r.

W Lesznie odbyły się zawody sportowe w ping - ponga pomiędzy Gimnazjum z Rydzyny a drużyną harcerską z Gimnazjum im. Komeńskiego z Leszna.

3-30 sierpnia 1937 r.

Obóz harcerski nad jeziorem w Zaborówcu. Wyjechało 12 harcerzy z Dąbcza.

Lato 1937 r.

Dwóch harcerzy z Dąbcza wyjechało wraz z uczniami Rydzyńskiego Gimnazjum na czterotygodniowy obóz w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy. Byli to Edmund Bartkowiak i Edmund Sznycer. Został urządzony obóz dla kilku harcerzy prowadzony przez 2 starszych uczniów nad jednym z pobliskich jezior. Tygodniowy pobyt w Garczynie k/Kościerzyny, drugi tydzień wycieczka rowerowa nad morze przez pojezierze kaszubskie do Gdyni. Jednym z prowadzących był uczeń liceum Jerzy Butkiewicz, a drugim Janusz Jaszowski (Tarnowski ?). Uczestniczyli w niej : Władysław Student, Franciszek Ptaszyński, Stanisław Przybył, Walenty Machowiak i Marcin Sznycer.

1937 r.

Do dąbieckiej drużyny należy 40 harcerzy. Działa przy niej Koło Przyjaciół Harcerstwa.

Rok szkolny 1937/38

Działają 3 gromady zuchowe (należy do nich w Rydzynie- 22 osoby, Dąbczu-19, Moraczewie-15), oraz Drużyna Harcerska im ks. Biskupa Bandurskiego w Dąbczu - 30 osób.

1938 r.

Prof. Tadeusz Maresz zorganizował wycieczkę mającą pokazać rozwój polskiego przemysłu. Zwiedzono Śląsk, Pogórze, Łódź i przez Poznań wrócono do domu.

2 maja 1939 r.

W Dąbczu zorganizowano ognisko z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Gawędę wygłosił prof. Jasiński.

Kwiecień - czerwiec 1945r.

Założenie 15 DH im "Zawiszy Czarnego" w Rydzynie.

2 grudnia 1945 r.

Drużynowym 15 DH w Rydzynie był dh wyw. Juliusz Kochanek a po nim do 01.10.1946r. dh Władysław Skrzypczak.

Październik 1945 - kwiecień 1946 r.

W szkoleniu drużynowych z 15 DH z Rydzyny brali udział dh: wyw. Władysław Skrzypczak, mł. Mieczysław Skrzypczak, mł. Bronisław Sikorski, mł. Leon Nowak, mł. Tadeusz Machowski.

9 marca 1946 r.

Zorganizowano 5 DH im. Stasia Tarkowskiego w Kaczkowie a drużynowym mianowano dh wyw. Bogusława Bączkowskiego. Działała prawdopodobnie do 1948r.

23 kwietnia 1946 r.

Ginie śmiercią tragiczną członek 15 DH z Rydzyny dh mł. Władysław Skrzypczak. Ogłoszono 6-cio tygodniową żałobę a pośmiertnie przyznano dh Władysławowi stopień wywiadowcy. Pogrzeb odbył się 28 kwietnia 1946r.

1 październik 1946 r.

Drużynowym 15 DH w Rydzynie był dh Kazimierz Bątkiewicz

12 październik 1946 r.

W Dąbczu powstał zastęp harcerski liczący 10 dh należący do 15 DH w Rydzynie. Zastępowym był dh Mieczysław Krauze.

6 stycznia 1947 r.

W Rydzynie odbyło się przyrzeczenie harcerskie dh z 15 DH.

1 czerwca 1947 r.

Zlot młodzieży z gminy Rydzyna. Harcerze urządzili ognisko w parku przy zamku .

Sierpień 1947 r.

Członkowie 15 DH z Rydzyny uczestniczyli w obozie zorganizowanym w Cieplicach Zdrój k/Jeleniej Góry.

Lata 1946 - 47

W szkole w Rydzynie harcerstwem z ramienia Rady Pedagogicznej opiekuje się nauczyciel Michał Stachowiak.

21 marca 1949 r.

Drużynowym 15 DH w Rydzynie był dh wyw. Edmund Sobecki.

16 kwietnia 1949 r.

Drużynowym 15 DH w Rydzynie był dh ćw. Władysław Maciejewski a po nim dh Hieronim Szperlik. Opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej był nauczyciel Kazimierz Skrobała.

21 czerwca 1949 r.

Powstała w Dąbczu 9 Drużyna Zuchów "Dzielni Przodownicy" drużynowy dh. ćw. Edward Matyja. Działała do końca 1950 r. Liczyła 13 zuchów.

II połowa 1949 r.

Po połączeniu Hufca Harcerek i Harcerzy w Lesznie działała na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbczu 11 Drużyna Harcerek im Marii Curie - Skłodowskiej z drużynową Janiną Gołąbecką oraz 4 Drużyna Harcerzy im. Konstantego Rokosowskiego z drużynowym dh Romanem Piotrowiakiem. Działały do końca 1950 r.

Czerwiec 1950 r.

W Dąbczu tutejsi harcerze na zakończenie Roku Szkolnego wystawili sztukę A. Fredry "Zemsta".

24 czerwca 1951 r.

Na zakończenie Roku Szkolnego Harcerze w Dąbczu odegrali sztukę "Wańka Monter".

Lata 1950 - 1952

Przewodnikiem drużyny Organizacji Harcerskiej w Rydzynie był ob. Gerszdorf.

17 luty 1952 r.

Zimowe Igrzyska Harcerskie w Osiecznej . Wzięło w nich udział 10 dh z gminy Rydzyna. Zdobyli II i III miejsca w nagrodę otrzymali 75 zł.

2 maja 1952 r.

Drużyna harcerska z Rydzyny brała udział w konkursie czytelniczym "Książka - Twój Przyjaciel" i zajęła II m otrzymując w nagrodę werble.

Zima 1953 r.

IV Igrzyska Zimowe w Osiecznej z drużyny w Dąbczu udział w nich brało 15 osób a wyróżnienia otrzymali Maria Borowczykówna i Teodor Nowaczyk. Oboje pojechali także na Eliminacje Wojewódzkie do Chodzieży.

20 września 1953 r.

Drużyna dziewcząt z SP w Rydzynie brała udział w Powiatowych Igrzyskach Harcerskich w Lesznie i zajęła tam II m w dwóch ogniach usportowionych.

5 luty 1954 r.

W Rejonowych Igrzyskach Harcerskich z SP w Dąbczu brało udział 8 uczniów, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca i dwa trzecie. Najlepszymi zawodnikami okazali się dh i dh Bąkówna, Szafraniak, Homski.

1 maja 1954 r.

Harcerze z SP nr 4 uczestniczyli w Przyrzeczeniu Harcerskim złożonym w Rydzynie przez harcerzy z SP w Tworzanicach.

Rok 1954

Przy PZW w Rydzynie rozpoczyna działanie drużyna harcerska z drużynowym dh Janem Przybylskim.

Lata 1953 - 1954

Opiekunem Organizacji Harcerskiej w Rydzynie czasowo był Leon Nowaczyk.

31 stycznia 1955 r.

W szkole w Tworzanicach odbyły się Eliminacje do VI Rejonowych Igrzysk Zimowych brało w nich udział 18 osób.

8 luty 1955 r.

Harcerze z SP w Rydzynie brali udział w VI Rejonowych Igrzyskach Zimowych.

10 maja 1955 r.

W Rejonowych Igrzyskach Letnich najlepsi okazali się harcerze z Kaczkowa i Rydzyny.

15 maja 1955 r.

Powiatowe Harcerskie Igrzyska Letnie w Rydzynie. Harcerze z Rydzyny zajmują dwa pierwsze miejsca w piłce ręcznej chłopcy i sztafecie dziewczęta oraz III m w sztafecie chłopców.

29 stycznia 1956 r.

W SP Rydzyna odbyła się uroczysta zbiórka w celu zapoznania z nowym Prawem Harcerskim. Opiekunem drużyny był ob. Kuźniak Stanisław.

Rok Szkolny 1955/56

Harcerze z szkoły w Tworzanicach brali udział w Rajdzie Kolarskim i zajęli II m.

Lata 1958 - 1959

Drużynowym drużyny przy SP w Rydzynie był ob. Sawicki Jan.

Rok szkolny 1959/60

W SP Rydzyna drużynowymi byli: drużyny harcerek Teresa Kaczmarek, drużyny harcerzy Antoni Kaczmarek.

Wrzesień 1960 r.

W PZW pracę podejmują dh Wanda Lewandowska i jej mąż rozpoczynając jednocześnie działalność harcerską.

9 października 1960 r.

Harcerze z SP w Rydzynie zorganizowali ognisko dla ludności.

29 sierpnia 1961 r.

Drużynę zuchową w SP Dąbcze prowadziła p. Mizuro.

1 luty 1962 r.

W Dąbczu działała próbna Drużyna Harcerska, która podczas ferii zimowych zorganizowała kominek oraz wieczornice na XX lecie powstania PPR. Przygotowywała także przedstawienie pt: "Trzewiczki szczęścia." W czasie wakacji letnich spośród 42 harcerzy 6 uczestniczyło w obozach wędrownych, 3 obozie w Piechowie a 20 było na biwaku w Karczmie Borowej.

8 - 15 czerwca 1962 r.

35 harcerzy z PZW Rydzyna uczestniczyło w obozie w Osiecznej gdzie opiekunami byli dh i dh. Mirosława Komorowska, Urszula Szamborska, Mirosława Komorowska, Józef Lewandowski i Tytus Jakubowski.

Lato 1962 r.

W ramach Lata Wiejskich Drużyn na terenie gminy Rydzyna działały następujące zastępy nie obozowe:

Listopad 1962 r.

Harcerze z 35 DH NS i 42 DH z Dąbcza pełnili wartę w miejscu rozstrzelania obywateli miasta Rydzyna w 1945r. Zorganizowali także "Niedzielę Latawcową".

Rok Szkolny 1962/63

W SP Dąbcze drużynową zuchów jest Laszkowska Stefania a harcerzy Michałowski Jan. Harcerze nawiązali kontakt z harcerzami ze Święciechowy przygotowali konkurs czytelniczy i kominek a harcerze Smoła i Ptaszyński zdobyli II i III miejsce w zawodach sportowych w Lesznie. 42 DH liczyła 37 członków pracujących w trzech zastępach. Najaktywniejszy był zastęp dh Aureli Jankowiak. Nawiązano współpracę z 35 DH z PZW w Rydzynie.

1 maj 1963 r.

Przy PZW w Rydzynie działa nadal 35 DH im Stefana Batorego.

23 - 26 czerwca 1963 r.

15 harcerzy i harcerek z 42 DH w Dąbczu brało udział w Biwaku Szkoleniowym w Lesznie.

26.06. - 22.07. 1963 r.

Harcerze z PZW Rydzyna brali udział w obozie w Mielnie.

Rok Szkolny 1963/64

Harcerze SP w Dąbczu zorganizowali bal maskowy, a dochód przekazali na szkołę w Gołanicach jako prezent na 20 - lecie PL

12 stycznia 1964 r.

Harcerze z PZW Rydzyna zorganizowali Małe Harcerskie Igrzyska Zimowe rozegrano bieg na 300 i 500 m, lodowy tor przeszkód oraz rozegrano mecz hokejowy.

Czerwiec 1964 r.

50 harcerzy z 42 DH im. gen. Świerczewskiego w Dąbczu uczestniczyło w 3 dniowym biwaku w Boszkowie. Wielu z nich złożyło tam przyrzeczenie.

19 stycznia 1964 r.

W PZW Rydzyna zorganizowano Harcerski Wieczorek Noworoczny, w którym udział wzięli kierownictwo zakładu, przedstawiciele KH ZHP Leszno drużyny z Rydzyny i Leszna.

16 - 17 maja 1964 r.

W trakcie biwaku w Osiecznej spośród 19 uczestników z 35 DH NS im Stefana Batorego 9 harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie.

22 - 24 maja 1964 r.

Następnych 14 harcerzy z 35 DH NS uczestniczyło w biwaku w Osiecznej.

26.06. - 23.08. 1964 r.

Harcerze z PZW Rydzyna przebywali na obozie w Świbnie koło Gdańska.

Wrzesień 1964 r.

W PZW Rydzyna działają 35 DH NS im Stefana Batorego oraz 55 DH NS im Janusza Korczaka.

Lato 1965 r.

Harcerze z PZW Rydzyna uczestniczyli w obozie w Kołobrzegu.

10 listopada 1966 r.

W SP Dąbcze funkcje drużynowych harcerskich pełniły nauczycielki p. Poch oraz p. Krystyna Dudka.

7 luty 1967 r.

W PZW Rydzyna zorganizowano Harcerski Bal Karnawałowy.

Lato 1971 r.

W ramach Nieobozowej Akcji Letniej na terenie gminy Rydzyna działały zastępy: Rojęczyn - "Wiewiórki", Dąbcze - "Biedronki", "Czarne Pantery", Tworzanice - "Biedronki", "Stonki", Nowawieś - "Aksamitki", Kaczkowo - "Biedronki", Moraczewo - "Muchomorki".

Lato 1973 r.

Działały następujące zastępy NAL:

Lato 1974 r.

W Robczysku (" Polskie Kwiaty") i Lasotkach ("Czarne Stopy") działały zastępy NAL, które za swą pracę zostały wyróżnione i w nagrodę uczestniczyły w Powiatowym Zlocie Zastępów NAL zorganizowanym w bazie NAL w Świerczynie.

Grudzień 1974 r.

Na terenie Gminy Rydzyna działały 4 drużyny młodszoharcerskie, 5 drużyn zuchowych ogółem 326 harcerzy i zuchów. W tym w Rydzynie 4 drużyny, w Dąbczu 3 drużyny i 2 drużyny w Kaczkowie. Komendantem Gminnego Związku Drużyn była dh Piestrzeniewicz. Drużyny organizowały : kominki z okazji 30 lecia MO, ogniska i apele z okazji LWP oraz Andrzejki. W porozumieniu z władzami Rydzyny harcerki opiekowały się starszymi osobami donosząc im obiady. W okresie ferii zimowych zorganizowano kurs funkcyjnych i zastępowych.

Rok szkolny 1974/75

W SP Dąbcze drużyna harcerska przebywała na 5 - cio dniowym biwaku w pobliskich lasach a ich drużynową była dh Bogumiła Kmiecik.

Lato 1975 r.

W rywalizacji zastępów NAL zwyciężył zastęp "Leśna Brać" z Robczyska prowadzony przez dh zastępową Gertrudę Rybakowską. W nagrodę pojechali wraz z drużyną sztabową NAL na obóz wędrowny zorganizowany w Beskidzie Sądeckim i Pieninach.

1 września 1975 r.

Drużynowymi DH w OSW w Rydzynie byli dh M. Kasperska i dh Jerzy Kopras.

26 września 1975 r.

Odbyło się uroczyste otwarcie roku harcerskiego 1975/76 .Do Rydzyny zjechały wszystkie drużyny z terenu gminy i uczestniczyły w apelu. Z powodu deszczu planowane ognisko odbyło się 30 września. Komendantem gminnym była dh Aleksandra Piestrzeniewicz a jej zastępczynią dh Mieczysława Kasperska.

2 października 1975 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie zebrali i wpłacili na konto Centrum Zdrowia Dziecka 100 zł.

18 października 1975 r.

Harcerze z OSW Rydzyna urządzili kominek poświęcony rocznicy powstania LWP..

30 listopada 1975 r.

Harcerze z OSW i harcerki z SP w Rydzynie wspólnie bawili się na Wieczorku Andrzejkowym.

16 luty 1976 r.

Harcerze z OSW Rydzyna urządzili kominek z okazji wyzwolenia Warszawy.

11 kwiecień 1976 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie uczestniczyli w I Harcerskim Rajdzie po Ziemi Leszczyńskiej zorganizowanym przez KH w Lesznie.

3 - 4 czerwca 1976 r.

Wyróżniający się harcerze z OSW w Rydzynie uczestniczyli w wycieczce do Oświęcimia i Katowic.

14 - 16 czerwca 1976 r.

Na Stanisławówce k/Osiecznej wypoczywali harcerze NS z Rydzyny.

20 czerwca 1976 r.

Z inicjatywy harcerzy z OSW zorganizowano ognisko dla wszystkich drużyn gminy Rydzyna.

Rok szkolny 1975/76

W SP Dąbcze działała drużyna harcerska z drużynową dh Bogumiłą Kmiecik i I drużyna zuchów z drużynową dh Haliną Kowalską oraz II drużyna zuchów z drużynowym dh Witoldem Żętkowskim. W OSW działał Kabaret Harcerski.

23 lipca - 5 sierpnia 1976 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie wypoczywali na obozie w Karpaczu.

Lato 1976 r.

Harcerze z gminy Rydzyna wypoczywali na obozie wędrownym z baza stałą w Karpaczu.

1 września 1976 r.

W Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbył się apel rozpoczynający Harcerski Start uczestniczyły w nim wszystkie drużyny z terenu gminy Rydzyna.

W SP Rydzyna działały:

W SP Kaczkowo sprawami harcerstwa zajmowała się dh Irena Wiśniewska.

22 stycznia 1977 r.

Uroczyste otwarcie Klubu Harcerza w Rydzynie, w budynku Przedszkola.

Luty 1977 r.

Stan zorganizowania harcerzy w gminie Rydzyna przedstawiał się następująco: Rydzyna 246 zuchów i harcerzy, Dąbcze 192 zuchów i harcerzy, Kaczkowo 100 zuchów i harcerzy, Ośrodek Szkolno Wychowawczy 119 zuchów i harcerzy.

28 - 29 marzec 1977 r.

W VI Zjeździe ZHP uczestniczyła jako delegat dh pwd Mieczysława Kasperska.

1 kwietnia 1977 r.

W związku ze zmianami statutowymi podjętymi na VI Zjeździe ZHP Gminny Związek Drużyn w Rydzynie przekształcono w Hufiec ZHP w Rydzynie z komendantką dh phm Aleksandrą Piestrzeniewicz.

Lipiec 1977 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie wypoczywali w Kórniku na obozie.

1 grudnia 1977 r.

Na własną prośbę z funkcji komendanta Hufca została zwolniona dh Aleksandra Piestrzeniewicz.

Rok szkolny 1977/78

W OSW działają DZ "Przyjaciele Morza", Drużyna Harcerska , Drużyna Młodzieżowej Służby Ruchu.

Marzec 1978 r.

Funkcję Komendanta Hufca pełni dh Marek Bańkowiak.

29 październik 1979 r.

Harcerze z PZW Rydzyna uczestniczyli w Jesiennym Zlocie Drużyn NS we Wschowie. Zajęli tam II m.

Kwiecień 1980 r.

W Tarnowej Łące zorganizowano biwak dla wszystkich zuchów i harcerzy z terenu Hufca ZHP Rydzyna

9 maj 1980 r.

Na rynku w Rydzynie odbył się uroczysty apel w trakcie którego wręczono sztandar Hufcowi ZHP Rydzyna i złożono uroczyste przyrzeczenie. Komendantem Hufca był dh Tadeusz Oszmian.


Proporzec - wręcznie sztandaru w Rydzynie.

Proporczyk z wręczenia Hufcowi ZHP Rydzyna sztandaru (zbiory: Wojciech Jędrzejczak)


Rok Szkolny 1979/80

W PZW Rydzyna działał szczep harcerski ,którym kierował dh Jerzy Kopras. Działały 4 drużyny (1 zuchowa i 3 harcerskie).Drużynowymi byli: DZ dh B Tomaszewska, I DH dh M. Pieprzycka, II DH dh J. Wojciechowska, III DH dh A. Długa.

14 maja 1981 r.

Biwak w Tarnowej Łące dla zuchów i harcerzy.

Rok szkolny 1980/81

Na terenie Gminy działał nadal Hufiec Harcerstwa z władzami:

Zrzeszał on 550 zuchów i harcerzy, z którymi pracowało 25 instruktorów. Zostały zorganizowane kursy dla zastępowych i drużynowych.

21 maja 1983 r.

Zorganizowanie w Tarnowej Łące uroczystej Obietnicy Zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego dla członków drużyn z terenu gminy.

24 - 26 czerwca 1983 r.

Odbył się w Lginiu zlot drużyn NS. Uczestniczyli w nim także harcerze i harcerki z OSW w Rydzynie.

Rok szkolny 1982/83

Na terenie Gminy Rydzyna działały następujące Drużyny Zuchowe i Harcerskie:

Rydzyna:

Kaczkowo:

Dąbcze:

OSW Rydzyna

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w tym okresie należały:

1 grudnia 1983 r.

Powołano Krąg Instruktorski przy ZSG w Rydzynie.

1983 r.

Harcerze z drużyn NS w Rydzynie uczestniczyli w Chorągwianym Przeglądzie Artystycznym Drużyn NS w Kościanie.

15 wrzesień - 25 marzec 1983 r.

24 instruktorów z terenu gminy Rydzyna dokształcało swoje umiejętności na kursie drużynowych harcerskich i zuchowych zorganizowanym przez KH ZHP Leszno w Karpaczu.

Maj 1984 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie uczestniczyli w biwaku w Lginiu.

Czerwiec 1984 r.

Harcerze z OSW Rydzyna brali udział w Między Chorągwianym Zlocie DH NS w Strzyżewicach.

Rok szkolny 1983/84

Drużyny zuchowe działające na terenie gminy:

Rydzyna:

Kaczkowo:

OSW

Tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej za ten rok zdobyła 12 DZ "Leśne Ludki"

24 grudnia 1984 r.

Reaktywowano Radę Przyjaciół Harcerstwa Gminy Rydzyna. Liczyła ona 24 członków. W skład prezydium wchodzili: Stanisław Starczewski - przew. Henryk Gałoński - z-ca, Bogumiła Jakubowska - sekretarz.

14 stycznia 1985 r.

Powołanie do życia przy SP w Rydzynie 82 DH z drużynową pwd. Marią Kruś.

Rok harcerski 1984/85

Na terenie Gminy Rydzyna działały następujące drużyny harcerskie:

SP Rydzyna - działa szczep harcerski.Jego władze to:

SP Dąbcze:

SP Kaczkowo:

4 - 9 luty 1985

Dh Brzeskot i Wójtowicz przebywały na kursie instruktorskim drużynowych zuchowych w Oleśnicy.

Czerwiec 1985 r.

W Rydzynie zorganizowano dla harcerzy Gminy Rydzyna Rajd Rowerowy do Kaczkowa bieg patrolowy na mecie rajdu.

Rok szkolny 1985/86

W SP Dąbcze działają dwie drużyny zuchowe opiekunką I jest dh Wioletta Wrotyńska a II dh Wojciech Jędrzejczak. W SP Rydzyna z harcerzami pracują dh i dh Stor - Bojańska, Pisarczyk, Kaszuba, Bańkowiak, Lewandowska a z zuchami Brzeskot, Goldman, Kowalczyk, Schmidt, Wójtowicz, Nowacka, Mikołajczak, Bodakiewicz, Zajc.

6 kwietnia 1987 r.

Uchwałą Kręgu Instruktorskiego z Rydzyny podjęto decyzję o wyborze na bohatera kręgu dh hm RP Tadeusza Maresza.

4 - 6 czerwca 1987 r.

Harcerze z PZW w Rydzynie brali udział w Zlocie Drużyn NS w Lginiu .Szczepową jest dh Ewa Młynarczyk.

26 września 1987 r.

W SP Rydzyna odbyło się: uroczyste rozpoczęcie Roku Harcerskiego, bieg patrolowy i przyrzeczenie. Drużyna Zuchowa "Wesołe Słoneczka" założyła zespół taneczny "Promyki".

Marzec 1988 r.

Na terenie Gminy Rydzyna działały 4 szczepy po jednym przy każdej szkole, zrzeszające 288 harcerzy i 300 zuchów pracujących w:

Ponadto prowadzona była Kampania Bohater odnośnie nadania imienia dh Hm RP Tadeusza Maresza kręgowi instruktorskiemu działającemu na terenie gminy. A w czasie ferii zimowych harcerze z Dąbcza uczestniczyli w Kursie Brązowych Sznurów zorganizowanym przez K CH Leszczyńskiej ZHP w Wałbrzychu.

23 kwiecień 1988 r.

Po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej przy SP Dąbcze powstała Drużyna Harcerska "Włóczykije" z drużynowym dh Wojciechem Jędrzejczakiem. W skład Rady Drużyny weszli : Małgorzata Długa (przyboczna), Hanna Bojek , Artur Staniewski (zastępowi), Urszula Gabryszak (skarbnik). Drużyna liczyła początkowo 15 osób.

6 - 7 maja 1988r.

Harcerze i zuchy z Dąbcza brały udział w Święcie Hufca zorganizowanym na terenie SP Nr 10 w Lesznie. W konkursie rysunkowym przedstawiającym "Wioskę Smurfów" wyróżnienia zdobyły zuchy Aneta Wleklik , Agnieszka Śliwińska , Lena Zielezińska , Monika Miara .

5 - 28 lipca 1988 r.

Obóz w Rekownicy w czasie trwania Zlotu Grunwaldzkiego. W skład 90 LDH weszło 6 harcerzy z dąbieckiej drużyny harcerskiej.

Rok Szkolny 1987/88

W SP Rydzyna z harcerzami pracują dh i dh Kowalczyk, Stor - Bojańska, Pisarska, Niciejewska, Pisarczyk, Kaszuba, Bańkowiak a z zuchami Brzeskot, Schmidt, Wójtowicz, Nowacka, Mikołajczak, Bodakiewicz, Zajc.

1 września 1988 r.

Zamknięcie przez Komendanta Hufca ZHP w Lesznie okresu próbnego i nadanie drużynie z Dąbcza nr 59 i zatwierdzenie drużynowego oraz barw drużyny (chusty w kolorze granatowym z białą lamówką).

6 września 1988 r.

Przekazanie do 59 DH "Włóczykije" w Dąbczu 7 zuchów z Drużyny Zuchowej Rozśpiewane Nutki" prowadzonej przez dh pwd Wiolettę Piotrowiak.

27 września 1988 r.

Z okazji 50 rocznicy powstania Szarych Szeregów przy Zamku w Rydzynie zostało zorganizowane ognisko dla wszystkich harcerzy Hufca ZHP Leszno.

22 - 24 październik 1988 r.

Członkowie 59 DH wyjechali na biwak do Lginia. Byłe zuchy złożyły przyrzeczenie harcerskie oraz pożegnano dh drużynowego odchodzącego do wojska.

14 grudnia 1988 r.

O godz. 14.00 odbyła się uroczysta zbiórka w Klubie Harcerza w Rydzynie, w czasie której Kręgowi Instruktorów ZHP nadano im HmRP dh Tadeusza Maresza. W uroczystości uczestniczyła córka dh Tadeusza p. mgr Maria Pozdanowska. Odsłonięto także pamiątkową tablicę.

Styczeń 1989 r.

Na terenie gminy Rydzyna działały:

Okres od 28 października 1998 do 1 sierpnia 1990 r.

W tym okresie czasowo obowiązki drużynowej 59 DH w Dąbczu pełniła dh Justyna Filipowska. Harcerze z tej drużyny w tym okresie dwa razy przebywali na biwaku w Osiecznej, zbierali odzież dla ludności Armenii w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten kraj oraz zorganizowali Wigilię drużyny.

28 września 1990 r.

Na terenie strzelnicy w Rydzynie odbyło się spotkanie przy ognisku harcerzy i seniorów harcerskich poświęcone kolejnej rocznicy powstania Szarych Szeregów.

6 grudnia 1990 r.

14 druhów i druhen z 59 DH złożyło w tym dniu przyrzeczenie harcerskie.

25 - 26 stycznia 1991 r.

Harcerze z Dąbcza uczestniczyli w II Zimowym Rajdzie "Wiatraki" do Osiecznej.

22 luty 1991 r.

Członkowie 59 DH wraz z innymi harcerzami z Hufca ZHP Leszno brali udział w Dniu Myśli Braterskiej w Lesznie.

22 - 24 marzec 1991 r.

W czasie trwania biwaku w Lesznie 2 dh z 59 DH złożyło przyrzeczenie harcerskie.

12 - 14 kwietnia 1991 r.

Harcerze z Dąbcza uczestniczyli w IV Harcerskim Rajdzie Wiosennym w Słupsku. Wyróżnienie otrzymał dh Krzysztof Sikorski.

23 kwietnia 1991 r.

W Karczmie Polowej zostało zorganizowane ognisko poświęcone patronowi harcerzy św. Jerzemu. Uczestniczyli w tym ognisku harcerze z Dąbcza.

26 - 28 kwietnia 1991 r.

W Lginiu odbyło się Święto Hufca ZHP Leszno . W ramach zlotu zorganizowany został Harcerski Bieg Terenowy, w którym II miejsce zajęli harcerze z Dąbcza.

1- 3 maj 1991 r.

W Dąbczu na zaproszenie tutejszych harcerzy przebywali na biwaku harcerze z Słupska.

27 - 29 września 1991 r.

Harcerze z Dąbcza przebywali w Lginiu na I Polowej Zbiórce Harcerzy Hufca ZHP Leszno.

14 październik 1991 r.

W Szkole Podstawowej w Dąbczu odbyła się Akademia z okazji Święta KEN przygotowana przez 59 DH.

25 październik 1991 r.

59 DH wraz z 89 LDH zorganizowali Święto Pieczonego Ziemniaka.

6 grudnia 1991 r.

W związku z reorganizacją numeracji 59 DH otrzymała numer 10 DH wracając tym samym do pierwszego numeru w historii harcerstwa w tej miejscowości.

6 - 8 grudnia 1991 r.

Członkowie 10 DH wyjechali na biwak do Osiecznej.

25 stycznia 1992 r.

Na terenie Jednostki Wojskowej odbył się Wielobój Sportowy dla harcerzy. Harcerze z Dąbcza zajęli III m.

29 stycznia 1992 r.

W Domu Harcerza w Lesznie rozpoczął się kurs zastępowych. Z 10 DH uczestniczyło w nim ze skutkiem pozytywnym 5 dh.

20 marca 1992 r.

Dąbieccy harcerze przygotowali i przeprowadzili na terenie swojej szkoły dla wszystkich uczniów imprezy kulturalne z okazji Święta Wiosny.

11 kwietnia 1992 r.

W Zaborowie na stadionie strażackim odbyły się Manewry Techniczno Obronne Hufca Leszno.

23 kwietnia 1992 r.

Po raz kolejny na polanie w Karczmie Borowej rozpaliło się ognisko poświęcone św. Jerzemu. Uczestniczyli w nim harcerze z Dąbcza a dzień później wyjechali na trzy dniowy biwak do Lginia.

1 - 3 czerwca 1992 r.

Na terenie SP w Dąbczu odbyło się Święto Hufca Leszno. W ramach którego harcerze z 10 DH przeprowadzili Zwiad Herbowy "Wierzbno" do Rydzyny.

5 - 7 czerwca 1992 r.

6 osób z 10 DH uczestniczyło w Harcerskim Weekendzie w Rybniku.

20 lipca - 9 sierpnia 1992 r.

7 dh i dh z 10 DH wraz z harcerzami z drużyną "Orłów" z Rybnika tworzyło wspólny podobóz w ramach zgrupowania obozów Hufca Leszno w Siemianach. Stylizacja słowiańska.

22 - 23 sierpnia 1992 r.

7 dh z 10 DH uczestniczyło w Zlocie 80 - lecia ZHP w Wielkopolsce.

2 września 1992 r.

W 10 DH rozpoczęto rywalizację o tytuł "Najlepszego zastępu w drużynie."

Wrzesień 1992 r.

Druhowie z 10 DH uczestniczą w Akcji Startowej ZHP pod kryptonimem "Bądź Gotów".

25 - 27 września 1992 r.

Uczestnictwo dh z Dąbcza w Polowej Zbiórce Harcerzy Hufca Leszno w Boszkowie.

20 październik 1992 r,

W rywalizacji o tytuł Drużyny Herbowej Hufca 10 DH zajęła 4 miejsce.

7 listopad 1992 r.

10 DH organizuje Zabawę zarobkową Andrzejkową dla mieszkańców wsi Dąbcze.

11 listopad 1992 r.

Dwa zastępy z Dąbcza uczestniczą w Rajdzie Niepodległości w Lesznie i zajmują wspólnie IV m.

Grudzień 1992 r.

W Osiecznie został zorganizowany biwak Wigilijny 10 DH.

22 grudnia 1992 r.

Przyjęcie w kościele parafialnym w Dąbczu Betlejemskiego Światła Pokoju.

28 grudnia 1992

Odbył się pierwszy etap Harcerskiego Turnieju Sportowego zorganizowanego wspólnie przez 3 LDSH i 10 DH. Konkurencje rozegrane w Dąbczu - ringo i tenis stołowy.

8 - 9 luty 1993 r.

Odbyły się Hufcowe Igrzyska Sportowe, w których po wszystkich konkurencjach 10 DH zajęła I m.

Ferie zimowe 1993 r.

Odbyła się NAZ w Dąbczu.

28 - 30 maja 1993 r.

Członkowie 10 DH uczestniczyli w Święcie Hufca w Lesznie.

19 czerwca 1993 r.

Odbył się w Dąbczu II etap Harcerskiego Turnieju Sportowego.10 DH zdobyła I m w rozgrywkach w palanta i piłkę nożną.

Lipiec 1993 r.

3 dh i dh z 10 DH uczestniczyła w Obozie Hufca w Pogorzelicy.

20 - 22 sierpnia 1993 r.

Harcerze z Dąbcza przebywają w Lesznie na biwaku NAL wraz z grupą skautów z Białorusi.

25 - 29 sierpnia 1993 r.

3 osoby z 10 DH uczestniczą w XI Polowej Zbiórce Harcerstwa Starszego w Strącznie.

Wrzesień 1993 r.

Przy 10 DH powstała GZ "Pracowite Mrówki" przybocznym został dh Zbigniew Wojciechowski.

22 październik 1993 r.

10 DH zdobywa Miano Drużyny Herbowej Hufca.

29 października 1993 r.

10 DH przystąpiła do realizacji zadania programowego ZHP "Harcmistrz Florian".

10 Październik 1993 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczyły w Zuchowym Święcie Latawca w Lesznie i zajęły III m.

19 listopad 1993 r.

10 DH po raz drugi zorganizowała Zabawę Andrzejkową dla mieszkańców wsi.

24 listopad 1993 r.

III Festiwal Piosenki Zuchowej "Czekając na UFO " w Jutrosinie . Zuchy z Dąbcza Zajęły III m i zdobyły nagrodę Przewodniczącego Rady M i G Rawicz.

Listopad 1993 - styczeń 1994r.

10 DH zorganizowała dla uczniów SP Dąbcze konkurs językowy.

18 - 20 luty 1994 r.

Harcerze z Dąbcza brali udział w Ogólnopolskich uroczystościach ku czci 50 rocznicy śmierci Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm Floriana Marciniaka.

28 luty 1994 r.

Harcerze z 10 DH przeprowadzili konkurs tematyczny poświęcony Szarym Szeregom. Zwyciężyła dh Karolina Przezbór.

23 kwietnia 1994 r.

Harcerze i zuchy z Dąbcza uczestniczyli w Mszy świętej odprawionej w Mścigniewie ku czci Św.Jerzego.

30 kwiecień - 02 maj 1994 r.

W Osiecznie odbył się biwak połączony z obchodami święta Hufca ZHP Leszno. Udział dh z Dąbcza. W trakcie imprezy zajęli oni IV m w Manewrach Techniczno Obronnych.

4 - 5 czerwca 1994 r.

Na terenie SP w Dąbczu Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Leszno Urządziło Hufcowe Święto Zucha "W krainie Baśni". Wszelkie konkursy i gry oraz zabawy zostały przygotowane przez tutejszych harcerzy i zuchy. G Z "Pracowite Mrówki" zajęła II m.

Lipiec 1994 r.

5 dh i dh oraz 3 zuchów uczestniczyła w obozie hufcowym w Pobierowie.

Sierpień 1994 r.

W SP Dąbcze odbywały się zajęcia NAL pod Hasłem Słoneczni Odkrywcy Lata .Za właściwe wypełnianie zadań uczestnicy zajęć wyjechali na Zlot Zastępów SOL do Warszawy.

9 - 11 września 1994 r.

Członkowie 10 DH stanowili drużynę sztabową Harcerskiego Rajdu Piastowskiego "Janowo `94 " zorganizowanego przez K CH Wlkp. ZHP.

1 październik 1994 r.

Po raz drugi 10 DH zdobywa tytuł Drużyny Herbowej Hufca. Jednocześnie odbył się Harcerski Start w Boszkowie.

16 październik 1994 r.

II Zuchowe Święto Latawca w Lesznie. Udział zuchów z Dąbcza.

20 październik 1994 r.

Na Festiwalu Piosenki Zuchowej Hufca ZHP Rawicz w Jutrosinie dąbieckie zuchy zajęły II m.

11 Listopad 1994 r.

Zuchy z Dąbcza zdobywają wyróżnienie w Hufcowym Rajdzie Niepodległości.

Listopad 1994 r.

Dh z zastępu Sępów rozpoczęły redagowanie gazetki szkolnej pt: "COŚ?!"

23 listopad 1994 r.

Zastęp "Wilków" przeprowadził zabawę andrzejkową dla uczniów SP Dąbcze.

8 kwietnia 1995 r.

2 zastępy 10 DH uczestniczą w IV Przeglądzie Piosenki Harcerskiej "Zarycz z Nami".

22 luty - 4 czerwca 1995 r.

W wyniku współzawodnictwa K H ZHP w Lesznie nadała 10 DH miano Drużyny 75 - lecia Hufca Harcerstwa w Lesznie.

10 - 24 lipca 1995 r.

Uczestnictwo dh z Dąbcza w obozie hufca w Pobierowie.

30 września 1995 r.

Harcerze i zuchy z Dąbcza uczestniczyli w Harcerskim Starcie zorganizowanym przez KH ZHP w Lesznie na terenie stadniny koni w Racocie.

1 październik 1995 r.

Udział zuchów z Dąbcza w III Święcie Latawca.

5 października 1995 r.

Został rozwiązany zastęp starszoharcerski "Granatowe Berety" 10 DH.

20 - 22 października 1995 r.

Na terenie wsi Dąbcze trzy drużyny tzn 7LDH, 1LDH` i miejscowa zorganizowały wspólny biwak pod hasłem "Święto Pieczonej Pyry".

11 listopad 1995 r.

Harcerze z 10 DH zdobyli pierwsze miejsce w Harcerskim Rajdzie Niepodległości.

20 grudnia 1995 r.

Już po raz piąty harcerze z Dąbcza przynieśli do swojej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Zanieśli je także do najważniejszych instytucji na terenie gminy Rydzyna.

21 styczeń 1996 r.

Dąbieckie zuchy uczestniczą w Festiwalu Piosenki Zuchowej w Jutrosinie.

Styczeń 1996 r.

10 DH przebywa w Osiecznej na biwaku.

9 luty 1996 r.

Harcerze z 10 DH zajmują pierwsze miejsce w Harcerskich Halowych Igrzyskach Sportowych. Zorganizowanych w Lesznie.

13 kwietnia 1996 r.

Odbył się I Rajd "Bohater - Śladami T. Łopuszańskiego" zorganizowany przez 10 DH w związku z zakończeniem Kampanii Bohater i nadaniem tej drużynie imienia prof. Tadeusza Łopuszańskiego. Rajd zakończył się na terenie parku zamkowego w Rydzynie. Zwyciężyła 2 LDH im "Zawiszy Czarnego z Leszna oraz Gromada Zuchowa "Kubusia Puchatka " też z Leszna. W trakcie Apelu inauguracyjnego Burmistrz M i G Rydzyna p. K. B. Piwoński wręczył drużynie proporzec. P. Urszula Przezbór i p. Zdzisław Sroczyński otrzymali "Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa" Komendantem Rajdu była dh Karolina Przezbór.

Okres od 16 października 1995 r. do 19 kwietnia 1996 r.

10 Drużyna Harcerska realizowała Kampanię "Bohater" mającą na celu przybliżenie wszystkim członkom drużyny postaci przyszłego bohatera drużyny prof. T. Łopuszańskiego.

Wiosna 1996 r.

Członkowie 10 DH realizują zadania związane z "Grą w Zielone" - programem ekologicznym GK ZHP. 8 czerwca trzech przedstawicieli uczestniczy w spotkaniu podsumowującym akcję w Warszawie.

23 - 26 maja 1996 r.

Zuchy z Gromady "Pracowite Mrówki" z Dąbcza uczestniczyły w XII Centralnym Rajdzie "Rodło" w Malborku.

7 - 9 czerwca 1996r.

Dh Karolina Przezbór przygotowuje i prowadzi ognisko tematyczne z okazji Święta Hufca ZHP w Lesznie powiązane z faktem powtórnego przyjęcia ZHP w poczet światowego skautingu. Impreza odbyła się w SP Starkowo.

30 czerwca - 13 lipca 1996 r.

13 harcerek i harcerzy z 10 DH uczestniczyło w obozie zorganizowanym w Pobierowie.

28 września 1996 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w IV Hufcowym Święcie Latawca.

11 listopad 1996 r.

Zdobycie wyróżnienia przez zuchy z Dąbcza w trakcie Gry Terenowej z Okazji Święta Niepodległości.

23 listopad 1996 r.

Andrzejki Namiestnictwa Zuchowego Hufca Leszno. Udział zuchów z Dąbcza.

12 - 14 grudnia 1996 r.

W Schronisku Młodzieżowym w Osiecznej została zorganizowana Wigilia 10 DH z Dąbcza.

19 grudnia 1996 r.

Wigilia wszystkich zuchów z całego Hufca Leszno w Jednostce Wojskowej u GZ "Rakietowe Zuchy".

18 stycznia 1997 r.

Zuchowy karnawał w Lesznie. Zuchy z Dąbcza zajmują 1 m.

22 luty 1997 r.

Odbył się II Rajd "Bohater - Śladami T. Łopuszańskiego" na trasie Leszno - Kaczkowo- Rydzyna. Komendantem Rajdu była dh sam Honorata Sikorska a zakończenie zostało zorganizowane w Ośrodku Kultury w Rydzynie. I m zajęły "Łaziki " z Włoszakowic, II m 10 DH a III 7 LDH z Leszna.

4 - 6 kwietnia 1997 r.

W trakcie Zuchowego Święta Wiosny w Starkowie dąbieckie zuchy zajmują III m w Zuchowym "Rambicie" i IV m w Zwiadzie "Szukamy Wiosny".

20 kwietnia 1997 r.

Dzień Świętego Jerzego w Rydzynie, zuchy z Dąbcza zdobywają I m.

17 maja 1997 r.

Olimpiada Zuchowa - bierze w nich także udział GZ "Pracowite Mrówki".

25 czerwiec - 08 lipca 1997 r.

Harcerze i zuchy z Dąbcza odpoczywały w Zaniemyślu na obozie w stylizacji indiańskiej i kolonii w barwach błękitu. W trakcie jego trwania dh pwd Honorata Sikorska złożyła zobowiązanie instruktorskie.

Wrzesień 1997 r.

Na terenie gminy Rydzyna działają: 10 DH "Włóczykije" im T. Łopuszańskiego z drużynową dh pwd Karoliną Przezbór, GZ "Pracowite Mrówki" z drużynową dh pwd Honoratą Sikorską, DH i GZ w OSW w Rydzynie z instruktorami: dh Henryk Gałoński, dh Ola Tomczyk, dh Ela Marciniak, dh Beata Patek, dh Edyta Sznycer.

3 - 5 październik 1997 r.

10 DH oraz GZ "Pracowite Mrówki" przebywały w Starkowie na biwaku z okazji Święta Pyry. 4 dh zdobyło tam stopień ochotniczki a 6 dh stopień młodzika.

18 październik 1997 r.

Udział zuchów z Dąbcza w V Święcie Latawca w Lesznie.

9 - 11 listopada 1997 r.

Komenda Chorągwi Wlkp. ZHP zorganizowała na terenie Hufca ZHP Leszno XVI Harcerski Rajd Piastowski mający na celu wyłonienie Najlepszych drużyn i gromad w Chorągwi. Harcerze z 10 DH wspólnie z 7 LDH przygotowali i przeprowadzili trasę harcerską a GZ "Pracowite Mrówki" trasę zuchową. Ta ostatnia była powiązana ze zwiedzaniem Rydzyny.

13 grudnia 1997 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w I Zuchowych Zawodach Kręglarskich w Lesznie.

1 stycznia 1998 r.

Dh Wojciech Jędrzejczak z Dąbcza został mianowany Namiestnikiem Zuchowym Hufca ZHP Leszno

4 stycznia 1998 r.

W trakcie trwania VI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy harcerze z 10 DH z Dąbcza zebrali łącznie 967 zł i 01 grosz.

17 stycznia 1998 r.

Na trasie Kłoda - Rydzyna - Dąbcze odbył się III Rajd "Bohater - Śladami Tadeusza Łopuszańskiego. Komendantem rajdu była dh och Renata Wojciechowska.

20 - 22 marzec 1998 r.

Zuchy z Dąbcza brały udział w Zuchowym Święcie Wiosny i zajęły V m.

4 kwietnia 1998 r.

W trakcie I Harcerskiej Olimpiady Wspinaczkowej Hufca ZHP Leszno II m zajął dh Zbigniew Prałat z 10 DH z Dąbcza.

5 - 7 maj 1998 r.

Zlot z okazji 40 lecia działalności NS w strukturach ZHP. W imprezie uczestniczyły drużyny z Rydzyny, Dąbcza i Poznania.

10 czerwca 1998 r.

Dh. Elżbieta Marciniak z SOSW w Rydzynie zamknęła próbę i otrzymała stopień instruktorski przewodniczki.

10 lipca 1998 r.

Komendantem Szczepu Drużyn Nieprzetartego Szlaku mianowano dh. Pwd Elżbietę Marciniak.

24 lipca do 12 sierpnia 1998 r.

Członkowie 10 DH wraz z 7 LDH tworzą wspólny podobóz w stylizacji greckiej w ramach zgrupowania obozów w Nowym Warpnie.

8 września 1998 r.

W OSW odbył się dla tamtejszych drużyn harcerskich i gromad zuchowych apel inaugurujący Harcerski Start i ognisko. Rozpoczęła pracę instruktorską dh Iwona Mendel.

24 grudnia 1998 - 10 stycznia 1999 r.

Harcerz Szymon Przezbór z 10 DH uczestniczył w 19 Światowym Jamboree Skautowym Chile 1999.

23 stycznia 1999 r.

IV Rajd "Bohater - Śladami Tadeusza Łopuszańskiego" Karczma Borowa - Rydzyna.

17 Stycznia 1999 r.

Zuchna Marta Foriasz z GZ "Pracowite Mrówki" zdobyła Grand Prix w konkursie plastycznym na temat "Ku wolności - Powstanie Wielkopolskie" zorganizowanym przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Leszno.

10 - 21 marzec 1999 r.

Udział zuchów z Dąbcza w Rajdzie Wiosennym i zajęcie III m oraz IV w Teatrzykach.

Kwiecień 1999 r.

Obietnica Zuchowa w GZ "Pracowite Mrówki."

Marzec - kwiecień 1999 r.

Kurs drużynowych harcerskich Hufca Leszno w Dąbczu. Uczestniczy w nim 20 dh i dh z Hufca ZHP Leszno. Ukończenie go przez dh Emilię Rybińską i Anię Kurzawa z 10 DH.

Czerwiec 1999 r.

Zakończenie przez zuchy z Dąbcza zdobywania sprawności zespołowej "Marynarz" i wyjazd na biwak do Boszkowa na łódki.

Lato 1999 r.

Dąbieckie zuchy uczestniczyły w koloni zuchowej zorganizowanej przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Leszno w Podgórzynie. Pozostali druhowie brali udział w Nieobozowej Akcji Letniej na Bazie Szkoły Podstawowej w Dąbczu.

10 sierpnia 1999 r.

Następuje zmiana na funkcji drużynowej 10 DH zwolniona została dh pwd Karolina Przezbór, a funkcje tą zaczęła pełnić dh Emila Rybińska.

11 września 1999 r.

Udział zuchów z Dąbcza w I Złazie Latawcowym PTSM w Strzyżewicach.

17 - 19 września 1999 r.

Harcerze z OSW w Rydzynie uczestniczyli w Sprzątaniu Świata.

28 października 1999 r.

Szczep Harcerski przy SOSW w Rydzynie obchodził swoje 45 lecie istnienia, udział w imprezie wzięli także harcerze z Dąbcza.

5-6 listopada 1999 r.

Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Leszno organizuje w szkole w Dąbcze warsztaty dla drużynowych i przybocznych zuchowych. Uczestniczą w nich dh i dh z hufców Leszno i Wschowa.

19 - 21 listopada 1999 r.

Harcerze z Dąbcza organizują biwak Andrzejkowy dla drużyn hufca Leszno.

4 grudnia 1999 r.

Udział zuchów z Dąbcza w IV Złazie Mikołajkowym w Włoszakowicach.

23 grudnia 1999 r.

Harcerze z Dąbcza przekazali władzom M i G Rydzyna oraz Dyrektorowi CPT "Zamek" Betlejemskie Światło Pokoju. Dzień wcześniej zostało ono przekazane Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dąbczu oraz wprowadzono Je uroczyście do kościoła.

15 stycznia 2000 r.

Na kręgielni w Lesznie zostały zorganizowane II Zuchowe Zawody w Kulaniu Kręgli. Uczestniczyły w nich także zuchy z Dąbcza.

17 stycznia 2000 r.

Na leszczyńskim rynku odbyła się manifestacja mieszkańców Leszna z okazji 80 rocznicy powrotu do Macierzy. Uczestnictwo harcerzy i zuchów z Dąbcza. Po tej uroczystości w Miejskiej Bibliotece im. S. Grochowiaka nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy z okazji 80 lecia istnienia Hufca ZHP Leszno w trakcie której dh hm Wojciech Jędrzejczak został wyróżniony Honorową Odznaką Chorągwi Wielkopolskiej ZHP "Harcerska Służba Wielkopolsce".

22 stycznia 2000 r.

Po raz piąty 10 Drużyna Harcerska zorganizowała swój Rajd Bohater Śladami T. Łopuszańskiego. Trasa wiodła z Kłody przez Rydzynę, Dąbcze do Leszna. Rywalizowało łącznie 8 patroli a zwycięstwo odnieśli dh z Dąbcza przed swymi kolegami z Świetlicy Terapeutycznej też w Dąbczu.

25-27 luty 2000 r.

Zuchy z Dąbcza wraz z innymi gromadami z hufca Leszno oraz z SP W Poniec bawiły się wspólnie na biwaku z okazji Imienin Zucha. Biwak zorganizowała GZ "Biedroneczki" z Ponieca

Luty 2000 r.

Zuchy z GZ "Pracowite Mrówki" maja urządzony Kulig

Marzec - kwiecień 2000 r.

Na bazie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie KH ZHP w Lesznie zorganizowała Kurs Drużynowych Harcerskich i Zuchowych, w którym uczestniczyli także kursanci z Hufców Wschowa i Rawicz.

10 kwietnia 2000 r.

Zwolnienie z funkcji drużynowej GZ "Pracowite Mrówki" dh pwd Honoraty Sikorskiej. Drużynowym został ponownie dh hm Wojciech Jędrzejczak.

15 kwietnia 2000 r.

W Dąbczu został przeprowadzony II Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Hej , żagle staw". I m w kategorii zuchowej zdobyły zuchy z Dąbcza, a w kategorii harcerskiej dh Weronika Stawińska otrzymała wyróżnienie.

14 - 16 kwietnia 2000 r.

Grupa 7 dh i dh z 10 DH uczestniczyła w XII Harcerskich Manewrach Techniczno Obronnych zorganizowanych w Lginiu przez Hufiec ZHP Wschowa.

19 kwietnia 2000 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczcili uroczystą zbiórką 45 rocznicę śmierci swego bohatera prof. Tadeusza Łopuszańskiego. Wysłuchano gawędy dh phm. Mariana Juszczaka oraz udano się do Rydzyny na grób w celu zapalenia zniczy i złożenia kwiatów.

Kwiecień 2000 r.

Zuchy z Dąbcza zdobywały sprawność zespołową "Fantasta". Ostatecznie zdobyło ją 16 zuchów.

27-28 maja 2000 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczestniczą w Święcie Hufca połączonym z obchodami 65 rocznicy powstania 7LDH. .Zuchy zdobyły II m w Konkursie Totemów.

15 czerwca 2000 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza wraz z zaproszonymi rodzicami podsumowali w trakcie świecowiska całoroczną pracę. W trakcie spotkania 5 zuchów złożyło Obietnicę Zuchową, 7obietnicę na II gwiazdkę, 3 obietnicę na III gwiazdkę, harcerzy przyrzeczenie a dh Emila Rybińska i Anna Kurzawa Zobowiązanie Instruktorskie.

Lato 2000 r.

Dh Zbigniew Prałat uczestniczył w Kursie Drużynowych Zuchowych Granatowej Akademii Kolumbów 2001 w ramach Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego Gniezno 2000. Ukończył kurs z wyróżnieniem. 5 dh i dh z 10 DH i GZ "Pracowite Mrówki" odpoczywało na kolonii zuchowej w Dąbkach. Harcerze z NS w Rydzynie odpoczywali na obozie zorganizowanym w Forst - Niemcy

14 października 2000 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza i Rydzyny uczestniczyli w Harcerskim Starcie 2000 oraz obchodach 5 rocznicy powstania 11 LDH.

11 listopad 2000 r.

Dh i dh z Dąbcza uczestniczą w Harcerskim Rajdzie Niepodległości oraz wieloboju sprawnościowym w Lesznie. Nasi zajęli III m.

8 - 10 grudnia 2000 r.

Zuchy z gromad działających w Dąbczu i Rydzynie uczestniczyły w kolejnym Biwaku Mikołajkowym w Starkowie. W sobotę wzięli udział w VII Złazie Mikołajkowym organizowanym przez SKKT z Włoszakowic. Przeszli pieszo z Starkowa do Górska i z powrotem. Zuchy zajęły III m w Mikołajkowych Łamigłówkach

Grudzień 2000 r.

Członkowie ZHP z terenu gminy Rydzyna roznosili do urzędów, szkół i kościołów Betlejemskie Światło Pokoju. 13 zuchów zdobyło sprawność "Małego Powstańca Wielkopolskiego". Przybocznym w GZ "Pracowite Mrówki " jest dh Karol Solnicki

12 - 14 stycznia 2001 r.

Po raz szósty zorganizowano Harcerski Rajd Bohater "Śladami Tadeusza Łopuszańskiego". Tym razem hasłem przewodnim było "Tajemnice Rydzyny i okolic". Zwycięskimi drużynami okazały się GZ "Pracowite Mrówki" z Dąbcza oraz SK PTTK "Łaziki" z Włoszakowic. Komendantem rajdu był dh hm Wojciech Jędrzejczak a oboźną dh pwd Emila Rybińska

20 stycznia 2001 r.

Dh hm Zbigniew Długi został wyróżniony Honorowa Odznaką "Harcerska Służba Wielkopolsce"

3 luty 2001 r.

Po raz kolejny zuchy z Dąbcza uczestniczyły w Zuchowym Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej "Hej, żagle staw" w Lesznie. Zdobyły wyróżnienie.

22 luty 2001 r.

Zuchy i harcerze z dąbcza zbierali pieniądze w ramach Akcji Grosik 2001 - zebrali i przekazali do KH 13 zł 68 gr.

24 luty 2001 r.

Harcerze i zuchy uczestniczyli w Biegu z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Lesznie. Zuchy zwyciężyły w kategorii zuchowej.

Kwiecień 2001 r.

Zuchy z Dąbcza wyjechały do Krotoszyna i wzięły udział w Integracyjnym Festiwalu Piosenki "Witaminki na start". 16 zuchów zdobyło sprawność "Przyjaciele Miki Mola"

05 kwietnia 2001 r.

17 zuchów złożyło Obietnicę Zuchową

Maj 2001 r.

11 zuchów zdobyło sprawność "Strażaka"

8 - 10 czerwca 2001 r.

Zuchy uczestniczą w Biwaku Urodzinowym w Starkowie z okazji 30 lecia GZ "Kolorowe Motylki". W trakcie jego trwania zdobyły II miejsce w Konkursie Zapomnianej Piosenki Harcerskiej

Czerwiec 2001 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie współorganizują zlot drużyn "NS" w Lginiu pod hasłem "Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce".

Maj - wrzesień 2001 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczestniczą w zdobywaniu odznaki z okazji wręczenia nowego sztandaru Hufcowi ZHP Leszno.

28 października 2001 r.

Odbywa się pierwsze spotkanie nowo powstającego zastępu rydzyńskiego wchodzącego w skład 10 DH. zbiórka odbyła się w budynku SP Rydzyna a następne spotkania odbywały się w Remizie OSP.

7- 9 grudnia 2001 r.

Po raz kolejny zuchy uczestniczą w Rajdzie Mikołajkowym w Starkowie

24-26 stycznia 2002 r.

Biwak w Dąbcze 10 DH. 7 osób składa przyrzeczenie 2 dh otrzymują stopień tropicielki a dh i dh z nowego zastępu rydzyńskiego zostają przyjęci do drużyny

22 luty 2002 r.

Świecowisko z okazji DMB w Domu Harcerza w Lesznie udział harcerzy z Dąbcza. Dh i dh przygotowali krótki występ o Robercie Baden Powellu.

20 kwietnia 2002 r.

VII Harcerski Rajd "Bohater" Śladami Tadeusza Łopuszańskiego. Rydzyna Kom. Dh Zbigniew Prałat. I m 10 DH

Kwiecień 2002 r.

Dh i dh z Dąbcza uczestniczą w kursie zastępowych zorganizowanym w Lesznie.

Lipiec 2002 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w HAL w Świnoujściu.

31 sierpnia - 1 września 2002 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczestniczą w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Wielkopolskiego na Polanie Harcerskiej na Poznańskiej Malcie. Otrzymują Plakietkę 90 - lecia Harcerstwa w Wielkopolsce.

6 - 8 grudnia 2002 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w IV Rajdzie Mikołajkowym w Starkowie

Styczeń 2003 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w HAZ w Bielsku - Biała

25 - 26 kwietnia 2003 r.

VIII Harcerski Rajd "Bohater" Śladami Tadeusza Łopuszańskiego . Trasa Leszno - Rydzyna. A także Festyn dla mieszkańców miasta Rydzyna z okazji Święta patrona harcerzy Św. Jerzego przed rydzyńskim Zamkiem.

Lipiec 2003 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w HAL w Gdańsku.

25 października 2003 r.

Harcerze z Dąbcza biorą udział w IX Rajdzie Jesiennym w Tłuczni koło Włoszakowic.

5-7 grudnia 2003 r.

Zuchy zajmują III m w V Rajdzie Mikołajkowym w Starkowie.

Marzec 2004 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w V Jubileuszowym Integracyjnym Festiwalu Piosenki "Witaminki na Start" w Koźminie Wlkp.

25 kwietnia 2004 r.

IX Harcerski Rajd "Bohater" w Kaczkowie. Harcerze z Dąbcza zajmują IV m. Komendantem rajdu jest pani Kazimiera Winnicka z SP Kaczkowo a oboźnym dh hm Wojciech Jędrzejczak

Maj 2004 r.

W Lesznie na placu Metziga została zorganizowana Harcerska Majówka. Harcerze z Dąbcza pokazywali jak rozstawić namiot.

15 maja 2005 r.

Dh z "NS" w Rydzynie są współorganizatorkami "Święta Hufca".

Czerwiec 2004 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w zlocie drużyn "NS" w Lginiu. W czasie jego trwania odbyła się Olimpiada Specjalna.

Sierpień 2004 r.

Udział Harcerzy z "NS" w Rydzynie w HAL w Szczecinie.

Grudzień 2004 r.

Instruktorki "NS" w Rydzynie wzięły udział w warsztatach metodycznych Referatu "NS" działającego przy KCH WLKP ZHP w Kiekrzu.

Luty 2005 r.

Harcerze i zuchy z "NS" w Rydzynie przeprowadziły akcję "Złotówka dla skauta z Azji" na rzecz ofiar tsunami w Azji.

15 - 17 kwietnia 2005 r.

10 Jubileuszowy Harcerski Rajd "Bohater" Śladami Tadeusza Łopuszańskiego. Na trasie Leszno - Dąbcze - Rydzyna. Uczestniczyło 14 drużyn około 150 osób. Współorganizatorami były Gimnazjum w Rydzynie i Nieprzetarty Szlak z OSW w Rydzynie. I miejsce 18 LDH, II m 10 DH i 1 LDH, III m 17 DH "Orły" z Rawicza Komendantka rajdu była dh pwd Elżbieta Marciniak a oboźną dh Edyta Sznycer.

Kwiecień 2005 r.

Instruktorki z "NS" w Rydzynie zorganizowały dla instruktorów Hufca ZHP w Lesznie spotkanie z okazji święta patrona harcerzy - Dnia Świętego Jerzego.

Czerwiec 2005 r.

Drużyny "NS" w Rydzynie uczestniczą w Zlocie "NS" w Lginiu. Motywem przewodnim Zlotu były "Uzależnienia"

Lipiec 2005 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w HAL w Forst - Niemcy.

Sierpień 2005 r.

Harcerze z "NS" w Rydzynie uczestniczą w HAL w Pogorzelicy.

28 - 30 października 2005 r.

Harcerze z 10 DH uczestniczą w Rajdzie zorganizowanym przez 19 Specjalnościową Drużynę Harcerską "Cień" z Włoszakowic. Zdobywają III m.

9-11 grudnia 2005 r.

Udział w XII Złazie Mikołajkowym w Górsku oraz VII Rajdzie Mikołajkowym w Starkowie tam zajmują I m.

Grudzień 2005 r.

Udział instruktorek z "NS" w Rydzynie w warsztatach metodycznych przygotowanych przez Referat "NS" Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Kiekrzu.

3-5 marca 2006 r.

XI Harcerski Rajd "Bohater" Rydzyna. Komendantem rajdu jest dh pwd Zbigniew Prałat a oboźnym dh hm. Wojciech Jędrzejczak. Harcerze z Dąbcza zdobywają IV m. Zwycięża drużyna z Koźmina Wlkp.

24 marca 2006 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w VII Integracyjnym Festiwalu Piosenki "Witaminki na Start" w Krotoszynie.

19 - 22 lipca 2006 r.

20 osób z gminy Rydzyna w tym harcerze z Dacza wzięli udział w biwaku NAL zorganizowanym w Wygnańczycach.

8-10 grudnia 2006 r.

VIII Rajd Mikołajkowy w Starkowie. Uczestniczą zuchy z Dabcza i zajmują I m.

24 luty 2007 r.

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizowano Konkurs Piosenki w którym uczestniczyły zuchy i harcerze z Dąbcza.

15 kwietnia 2007 r.

XII Harcerski Rajd "Bohater" Śladami Tadeusza Łopuszańskiego w Rydzynie. Harcerze zajmują III m. Komendę rajdu tworzą dh i dh z HKPWESZ w Lesznie.

21 kwietnia 2007 r.

W Lesznie odbywa się gra harcerska z okazji Dnia Św. Jerzego. Biorą w niej udział harcerze z Dąbcza.

Lipiec 2007 r.

Udział harcerzy i zuchów z Dacza w obozie hufca Leszno w Niesulicach

3

1 lipca - 1 sierpnia 2007 r.

Harcerze i zuchy z Dąbcza wraz z całym hufcem odnawiali przyrzeczenie w trakcie biwaku na Polanie w Karczmie Borowej z okazji 100 lecia powstania skautingu. 2 zuchów złożyła obietnicę. (Ania Szczefanowicz i Maciej Tobółka)

16 września 2007 r.

Dh hm Wojciech Jędrzejczak jest delegatem regionu leszczyńskiego na Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Warszawie.

28 października 2007 r.

Harcerze z 10 DH organizują dla zuchów z Dąbcza i Pawłowic Święto Pyry.

31 listopada - 1 grudnia 2007 r.

Biwak andrzejkowy 10 DH w Dąbcze Uczestnictwo 22 dh i dh.

8 grudnia 2007 r.

Uczestnictwo 17 dh i dh Biwaku Mikołajkowym w Starkowie i w XVI Złazie Mikołajkowym w Krzycku Wielkim. Dh hm Wojciech Jędrzejczak jest delegatem na XXXIII, XXXIV i XXXV Zjazd ZHP.

14 marca 2008 r.

Zuchy uczestniczą w IX Integracyjnym Festiwalu Piosenki "Witaminki na start". W trakcie konkursu plastycznego zajmują III m.

26 - 27 kwietnia 2008 r.

10 DH zwycięża rywalizacje w trakcie XIII Harcerskiego Rajdu "Bohater" Śladami Romana Maciejewskiego z Leszna do Pawłowic.

26 - 28 września 2008 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczestniczą w Harcerskim Starcie w Osiecznej. Łącznie uczestniczy 9 harcerzy i 12 zuchów.

21 października 2008 r.

Harcerze z Dąbcza pełnią warty przy tablicy upamiętniającej obywateli miasta Leszna rozstrzelanych przez hitlerowskich najeźdźców w 1939 r.

5 - 7 grudnia 2008 r.

GZ "Pracowite Mrówki" uczestniczą w X Rajdzie Mikołajkowym w Starkowie

9 luty 2009 r.

Z funkcji drużynowego 10 DH zostaje zwolniony dh pwd. Zbigniew Prałat. Następuje podział na harcerzy i zuchy jako oddzielne jednostki. Drużynowym każdej z nich zostaje ponownie dh hm Wojciech Jędrzejczak.

20 marca 2009 r.

Zuchy z Dąbcza uczestniczą w X Jubileuszowym Integracyjnym Festiwalu piosenki "Witaminki na Start" w Krotoszynie.

19 kwietnia 2009 r.

10 DH uczestniczy w XIV Harcerskim Rajdzie "Bohater" - Śladami Tadeusza Łopuszańskiego. Rajd odbył się na trasie Leszno - Dąbcze - Rydzyna.

2 - 4 października 2009 r.

Udział 10 DH w Harcerskim Starcie pod hasłem "Na topie" w Starkowie.

20 - 23 listopada 2009 r.

Biwak Andrzejkowy 10 DH w SP Dąbcze - uczestniczy 23 uczestników z drużyny oraz Gimnazjum w Rydzynie. 3 dh i dh składa przyrzeczenie harcerskie. 1

5 grudnia 2009 r.

27 zuchów i harcerzy z Dąbcza uczestniczy w kolejnym Rajdzie Mikołajkowym. Tym razem rajd odbył się w Lesznie.

9 - 20 grudnia 2009 r.

Biwak Wigilijny GZ "Pracowite Mrówki" w szkole w Dąbcze

23 grudnia 2009 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza po raz kolejny wnieśli Betlejemskie Światło Pokoju do kościoła parafialnego w Dąbczu. Zanieśli je także do UMiG w Rydzynie oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Hasłem przewodnim było" Wszyscy rodzimy się do służby"

22 - 26 luty 2010 r.

Dh Sławomir Greczyn - Czereśniowski z 10 DH w Dąbczu wziął udział w pierwszej części Chorągwianego Kursu Drużynowych w Załęczu Wielkim. W skład kadry kursu wszedł dh hm. Wojciech Jedrzejczak.

20 luty 2010 r.

12 zuchów i harcerzy z Dąbcza wzięło udział w Grze Miejskiej w Lesznie przygotowanej z okazji "Dnia Myśli Braterskiej". W tym samym dniu w trakcie instruktorskiego spotkania w Ratuszu w Lesznie zostały wręczone podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy i Rydzynie Panu Grzegorzowi Jedrzejczak, W-ce Przewodniczącemu Rady Miasta w Rydzynie Panu Zbigniewowi Długiemu i Prezesowi OSP W Dąbczu dh Tomaszowi Musiał za wspieranie działań Hufca ZHP w Lesznie oraz harcerstwa w Gminie Rydzyna.

4 marca 2010 r.

W Gromadzie Zuchowej "Pracowite Mrówki" przeprowadzono uroczystą zbiórkę wraz z rodzicami. W czasie jej trwania.... zuchów złożyło Obietnicę Zuchową ....zdobyło I gwiazdkę a ....II gwiazdkę..

Kwiecień 2010 r.

Dh Klaudia i dh Sławek pełnili wartę przy portrecie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w czasie mszy św. zamówionej przez władze powiatu leszczyńskiego odprawianej w kościele w Dąbczu za św. pamięci ofiary tragicznej katastrofy w Smoleńsku.

20 kwietnia 2010 r.

W ramach realizacji programu "Rozwijamy pasje" 12 harcerzy z Dąbcza wyjechało na wycieczkę do Poznania gdzie zwiedzili muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r. obejrzeli prelekcję "Słowiański mit" i film "Jak wychować smoka". Korzystając z okazji zaopatrzyli się w składnicy w nowe mundury.

24 - 25 kwietnia 2010 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza uczestniczą w XV Jubileuszowym Harcerskim Rajdzie "Bohater" Śladami Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego, który odbył się na terenie Leszna i okolicznych lasów. W trakcie jego trwania harcerze otrzymali upominek jako jedna z 2 drużyn które uczestniczyły we wszystkich edycjach rajdu. Wieczorem w sobotę dh Maciej Tobółka złożył przyrzeczenie harcerskie.

3 maja 2010 r.

5 członków 10 DH wchodziło w skład drużyny sztandarowej hufca Leszno w czasie uroczystości miejskich. Dh Sławek pełnił funkcję dowódcy drużyny sztandarowej. Po południu dh. ci wraz z innymi harcerzami z leszczyńskich drużyn obsługiwali organizację "Spotkania Harcerskich Pokoleń" zorganizowanego w Miejskim Domu Kultury w Lesznie. W trakcie jego trwania rozkazem KCH Wielkopolskiej ZHP srebrną odznakę Rady Przyjaciół Harcerstwa otrzymali Burmistrz MiG Rydzyna pan Grzegorz Jędrzejczak oraz Dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie Pan Zdzisław Moliński. Okolicznościowym medalem 100 - lecia Harcerstwa obdarowani zostali byli drużynowi i instruktorzy, którzy działali na terenie naszej gminy lub działali w hufcu Leszno a obecnie ją zamieszkują: hm Lucyna Mikołajczak, hm. Maria Brzeskot, hm Zbigniew Długi, hm Wojciech Jędrzejczak, phm Luiza Jarosz, phm Ewa Młynarczyk, phm Ewa Kaszuba, phm Edward Matyja, phm Henryk Galoński, phm Edward Pisarczyk,pwd Janusz Miara, pwd Jerzy Kopras, pwd Iwona Talerzowska, pwd Katarzyna Olejniczak, pwd Emilia Rybińska, pwd Karolina Przezbór, pwd Honorata Sikorska, pwd Elżbieta Marciniak, pwd Bogumiła Kmiecik, pwd Aleksandra Tomczyk, pwd Maria Werwińska, pwd Wioleta Wrotyńska, dh Katarzyna Olejniczak, pwd Leszek Cieśliński, dh Mieczysława Kasperska, dh Edyta Sznycer, dh Krystyna Prentczyńska, pani Jolanta Kotyś - Dworakowska, pan Stefan Szmania.

7 - 9 maja 2010 r.

W dniach 7-9 maja Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu zamieniła się w "Europejski Uniwerek Kulturowo- Nie-Obojetny". W czasie jego trwania drużynowi stali się kadrą profesorską a harcerze gronem studentów. Ci ostatni uczestniczyli w zajęciach językowo - kulturowych poznając zwyczaje i język miedzy innymi: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Hiszpanii. W trakcie zajęć kulinarnych próbowali tradycyjnych potraw z tych państw a także przygotowywali i jedli danie koreański kimbap - odpowiednik japońskiego sushi. Nie zabrakło także nocnych atrakcji w postaci "Gry Nocnej". W biwaku uczestniczyły 10 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Łopuszańskiego z Dąbcza, 11 Leszczyńska Drużyna Harcerska oraz 14 Drużyna Harcerek "Czarownice" z Koźmina.

Lato 2010 r.

10 zuchów i harcerzy uczestniczyło w obozie hufcowym zorganizowanym w Imiołkach nad jeziorem Lednickim. Obóz miał stylizację słowiańska

Wrzesień 2010 r.

Harcerze i zuchy uczestniczą w Harcerskim Starcie zorganizowanym na bazie Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

11 listopada 2010 r.

W trakcie gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Sali Balowej rydzyńskiego Zamku 10 DH otrzymała medal i tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna.

12-14 Listopad 2010

Harcerze z 10 DH zorganizowali w Dąbczu Biwak Andrzejkowy. W jego trakcie 4 dh i dh złożyło przyrzeczenie harcerskie.

3-5 Grudzień 2010 r.

Na bazie szkoły w Dąbczu został zorganizowany Zuchowy Biwak Mikołajkowy, w którym uczestniczyły zuchy z 4 gromad działających na terenie Hufca ZHP Leszno. Łącznie 70 osób. Obstawę biwaku tworzyli harcerze z 10 DH.

11 grudnia 2010 r.

K CH Wlkp. ZHP podsumowała Galę Mistrzów Harcerstwa w kategorii "Szkoleniowiec na 6" został nominowany dh hm Wojciech Jędrzejczak. Dh Wojciech został także uhonorowany Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP. W dniu tym odbył się także Zjazd Sprawozdawczo wyborczy Chorągwi Wlkp. ZHP. Delegatem z Hufca Leszno był dh hm Wojciech Jędrzejczak

21 Grudnia 2010 r.

W trakcie hufcowej wigilii nasza drużyna harcerska otrzymała wygrany w ramach rywalizacji 100 na sto namiot. Odebrał go przyboczny dh ćwik Sławomir Greczyn - Czereśniowski.

30 grudnia 2010 r.

Zuchy i harcerze z Dąbcza wspólnie spotkali się na wigilii w remizie strażackiej. Zostali na nią zaproszeni dh komendant hufca hm Rafał Maćkowiak, wice przewodniczący Rady Miasta Rydzyny dh hm Zbigniew Długi, senior dąbieckiego harcerstwa dh phm Edward Matyja. W trakcie uroczystości nastąpiła pokoleniowa zmiana drużynowym został dh ćwik Sławomir Greczyn - Czereśniowski, przybocznymi dh Klaudia Dziedzic i dh Hubert Spławski, zastępowymi dh Anna Szczefanowicz i dh Patryk Ratajczak.